زمان ثبت نام در مرحله اول المپیاد نانو سال ۱۳۹۲

۸ شهریور ۱۳۹۲|5123 بازدید

باشگاه نانو، ارگان برگزاری المپیاد نانو دانش آموزی، زمان ثبت نام در مراحل مختلف پنجمین المپیاد نانو را اعلام کرده است.

براین اساس، از ۱۵ مهرماه سالجاری تا ۱۵ بهمن ماه، مهلت ثبت نام در مرحله اول معرفی شده است. این در حالیست که زمان برگزاری آزمون های مرحله اول و دوم نیز به ترتیب اردیبهشت ماه و تابستان سال آینده(۱۳۹۳) اعلام شده است.

برای ثبت نام در تاریخ اعلام شده به اینجا رجوع کنید.

منبع: باشگاه نانو

معرفی المپیاد کشوری نانو× 9 = 63