زمان ثبت نام در مرحله اول المپیاد نانو سال 1392

3178 بازدید

باشگاه نانو، ارگان برگزاری المپیاد نانو دانش آموزی، زمان ثبت نام در مراحل مختلف پنجمین المپیاد نانو را اعلام کرده است.

براین اساس، از 15 مهرماه سالجاری تا 15 بهمن ماه، مهلت ثبت نام در مرحله اول معرفی شده است. این در حالیست که زمان برگزاری آزمون های مرحله اول و دوم نیز به ترتیب اردیبهشت ماه و تابستان سال آینده(1393) اعلام شده است.

برای ثبت نام در تاریخ اعلام شده به اینجا رجوع کنید.

منبع: باشگاه نانو

معرفی المپیاد کشوری نانو

9