راهنمای سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی

۱۳ تیر ۱۳۹۱|3871 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان، جزوه زیر را برای حل سوالات مرحله اول المپیاد ریاضی توصیه کرده است.

توجه شود جزوه بر اساس دفترچه کد ۱ است.

دانلود راهنمایی هایی برای سوالات مرحله اول ۱۳۸۴6 − 5 =