دریافت کارت و یا تکمیل ثبت نام مرحله اول از 24 بهمن ماه

815 بازدید

به گزارش المپیادوس باشگاه دانش پژوهان جوان نحوه دريافت كارت ورود به جلسه آزمون مرحله اول المپيادهاي علمي كشور در سال تحصيلي 93-92 را اعلام كرد.
دانش آموزاني كه در مهلت مقرر با طي مراحل اعلام شده از طريق سامانه نام نويسي الكترونيك دانش آموزان) سناد( نسبت به تكميل مراحل ثبت نام خود در آزمون مرحله اول المپيادهاي علمي كشور اقدام نموده و ثبت نام آنان نيز از طريق مدرسه محل تحصيل تاييد شده است مي توانند جهت دريافت كارت ورد به جلسه خود از اول وقت اداري روز پنجشنبه 92/11/24 با مراجعه به سامانه سناد به نشاني www.sanaad.medu.ir نسبت به دريافت كارت ورود به جلسه خود اقدام نمايند.

ضروري است دانش آموزان پس از دريافت كارت، با مراجعه به مدرسه محل تحصيل خود نسبت به ممهور نمودن آن به مهر مدرسه اقدام نمايند .بديهي است از حضور داوطلبان داراي كارت بدون عكس ،بدون مهر و يا مخدوش به محل حوزه جلو گيري بعمل خواهد آمد .شايان ذكر است جهت رفاه حال دانش آموزاني كه در مهلت مقرر ثبت نام نموده ولي موفق به پرداخت الكترونيكي وجه آزمون نشده اند ،سامانه مجدداً از روز پنجشنبه 92/11/24 جهت تكميل فرآيند ثبت نام و دريافت كارت فعال خواهد شد .

المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع
کامپیوتر بیست و چهارمین سه شنبه 92/11/29 09:00 صبح
شيمي بیست و چهارمین چهارشنبه 92/11/30 09:00 صبح
نجوم و اخترفيزيك دهمین چهارشنبه 92/11/30 02:00 بعدازظهر
ریاضی سي و دومین پنج شنبه 92/12/1 09:00 صبح
زیست شناسی هفدهمين پنج شنبه 92/12/1 02:00 بعدازظهر
فیزیک بیست و هفتمين جمعه 92/12/2 09:00 صبح
ادبي بيست و هفتمين جمعه 92/12/2 02:00 بعدازظهر

روابط عمومي و بين الملل باشگاه دانش پژوهان جوان

 

9
  
دسته هااخبار المپیاد برچسب ها: