دریافت کارت و یا تکمیل ثبت نام مرحله اول از ۲۴ بهمن ماه

۲۵ بهمن ۱۳۹۲|1646 بازدید

به گزارش المپیادوس باشگاه دانش پژوهان جوان نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ را اعلام کرد.
دانش آموزانی که در مهلت مقرر با طی مراحل اعلام شده از طریق سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموزان) سناد( نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور اقدام نموده و ثبت نام آنان نیز از طریق مدرسه محل تحصیل تایید شده است می توانند جهت دریافت کارت ورد به جلسه خود از اول وقت اداری روز پنجشنبه ۹۲/۱۱/۲۴ با مراجعه به سامانه سناد به نشانی www.sanaad.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند.

ضروری است دانش آموزان پس از دریافت کارت، با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود نسبت به ممهور نمودن آن به مهر مدرسه اقدام نمایند .بدیهی است از حضور داوطلبان دارای کارت بدون عکس ،بدون مهر و یا مخدوش به محل حوزه جلو گیری بعمل خواهد آمد .شایان ذکر است جهت رفاه حال دانش آموزانی که در مهلت مقرر ثبت نام نموده ولی موفق به پرداخت الکترونیکی وجه آزمون نشده اند ،سامانه مجدداً از روز پنجشنبه ۹۲/۱۱/۲۴ جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و دریافت کارت فعال خواهد شد .

المپیاددورهروزتاریخساعت شروع
کامپیوتربیست و چهارمینسه شنبه۹۲/۱۱/۲۹۰۹:۰۰ صبح
شیمیبیست و چهارمینچهارشنبه۹۲/۱۱/۳۰۰۹:۰۰ صبح
نجوم و اخترفیزیکدهمینچهارشنبه۹۲/۱۱/۳۰۰۲:۰۰ بعدازظهر
ریاضیسی و دومینپنج شنبه۹۲/۱۲/۱۰۹:۰۰ صبح
زیست شناسیهفدهمینپنج شنبه۹۲/۱۲/۱۰۲:۰۰ بعدازظهر
فیزیکبیست و هفتمینجمعه۹۲/۱۲/۲۰۹:۰۰ صبح
ادبیبیست و هفتمینجمعه۹۲/۱۲/۲۰۲:۰۰ بعدازظهر

روابط عمومی و بین الملل باشگاه دانش پژوهان جوان

 


دسته هااخبار المپیاد

برچسب ها:


+ 5 = 8