درباره اردوی طلایی ها

3238 بازدید

طبق اعلامیه باشگاه دانش پژوهان جوان، گویا قضیه “حمایت باشگاه دانش پژوهان جوان از اردوی موسوم به طلایی ها” ساختگی بوده و باشگاه مصمم است در مورد چنین دروغ پردازی هایی پیگیری های حقوقی انجام دهد.

سایت این گروه نیز ضمن حذف عبارت جنجالی مربوط به حمایت معاونت دانش پژوهان از این دوره کلاس های المپیاد از صفحه ثبت نام خود، توضیحاتی را نیز ارائه کرده است.

سایت المپیادوس بدین وسیله از وظیفه شناسی معاونت دانش پژوهان جوان در بی طرفی و حمایت همه جانبه از تمام دانش پژوهان شرکت کننده در رقابت های المپیاد قدردانی می نماید. ضمناً به همکاران گرانقدر خود در این گروه و دیگر گروه های تدریس المپیاد توصیه می کنیم با ادعاهایی این چنین، موجبات پراکندگی شایعات بی اساس را فراهم نکنند.

5