دخترها به کدام المپیاد علاقه دارند؟

4681 بازدید

بنا بر اعلام معاونت دانش پژوهان جوان، از مجموع 129.935 شرکت کننده در المپیادهای کشوری سال تحصیلی 91-90، در رشته های ادبی، زیست شناسی و شیمی آمار شرکت کنندگان دختر بیشتر از پسران بوده است.

از این تعداد، 5.849 نفر برای مرحله دوم المپیاد کشوری پذیرفته شدند.

همچنین، 66% شرکت کنندگان در المپیاد زیست از دخترخانم ها بوده اند که این رقم در مورد المپیاد ادبی 65%، المپیاد شیمی 55%، المپیاد ریاضی 38%، المپیاد نجوم 36%،  المپیاد فیزیک 33%، و المپیاد کامپیوتر 26% بوده است.

9