دخترها به کدام المپیاد علاقه دارند؟

۸ مرداد ۱۳۹۱|6137 بازدید

بنا بر اعلام معاونت دانش پژوهان جوان، از مجموع ۱۲۹.۹۳۵ شرکت کننده در المپیادهای کشوری سال تحصیلی ۹۱-۹۰، در رشته های ادبی، زیست شناسی و شیمی آمار شرکت کنندگان دختر بیشتر از پسران بوده است.

از این تعداد، ۵.۸۴۹ نفر برای مرحله دوم المپیاد کشوری پذیرفته شدند.

همچنین، ۶۶% شرکت کنندگان در المپیاد زیست از دخترخانم ها بوده اند که این رقم در مورد المپیاد ادبی ۶۵%، المپیاد شیمی ۵۵%، المپیاد ریاضی ۳۸%، المپیاد نجوم ۳۶%،  المپیاد فیزیک ۳۳%، و المپیاد کامپیوتر ۲۶% بوده است.− 4 = 3