دانلود جزوات آموزشی المپیاد ریاضی مقدماتی

4728 بازدید

مجله رشد متوسطه، تعدادی مطلب آموزشی برای المپیاد ریاضی مقدماتی، با عنوان هایی چون: تجزیه عبارات جبری و هم نهشتی، شامل تعداد زیادی مثال را برای آمادگی بیشتر دانش پژوهان جوان، جهت شرکت در المپیاد ریاضی ارائه کرده است.

برای دانلود تعدادی از آنها می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود جزوه المپیاد کشوری ریاضی(1)

دانلود جزوه المپیاد کشوری ریاضی(2)

دانلود جزوه المپیاد کشوری ریاضی(3)

دانلود جزوه المپیاد کشوری ریاضی(4)

دانلود جزوه المپیاد کشوری ریاضی(5)

6