جزوه گراف برای المپیاد ریاضی

۱۳ تیر ۱۳۹۱|6590 بازدید

آقای سفیدگران، دارنده مدال طلای المپیاد ریاضی، جزوه المپیاد ریاضی زیر را در زمینه مبحث گراف تالیف نموده اند.

دانش پژوهان گرامی جهت آمادگی هرچه بیشتر در المپیاد ریاضی، برای دانلود این جزوه می توانند اینجا را کلیک کنند:

دانلود جزوه گراف المپیاد دانش آموزی  ریاضی1 × 7 =