ثبت نام در المپیادهای علمی کشوری

2383 بازدید

این سوالی است که بسیاری از دانش پژوهان همواره آن را از ما می پرسند. برای پاسخ دقیق به این سوال، بایستی المپیادهای دانش آموزی را به دو دسته تقسیم کنیم: المپیادهای تحت نظر وزارت آموزش و پرورش و المپیاد نانو (تحت نظر ستاد نانو)

الف) المپیادهای دانش آموزی آموزش و پرورش:

ثبت نام در این المپیادها، از طریق معاونت دانش پژوهان جوان وزارت آموزش و پرورش صورت می گیرد. تا سال 1390 دانش آموزان بایستی از طریق دبیرستان خود اقدام به ثبت نام می کردند؛ از این سال به بعد ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت دانش پژوهان جوان صورت می گیرد. البته تاییدیه مدیریت مرکز آموزشی همچنان موردنیاز است. زمان ثبت نام معمولاً از اواخر آبان ماه تا اواسط دی ماه هر سال متغیر بوده است.

ب) المپیاد نانو:

ثبت نام در المپیاد نانو از طریق باشگاه نانو انجام می شود که این باشگاه معمولاً از تعدادی نهاد ترویجی در استان های مختلف برای این منظور بهره می گیرد. ثبت نام معمولاً در پاییز و زمستان هرسال انجام می شود. برای مثال ثبت نام سال 1392 این آزمون از مهرماه تا بهمن ماه این سال انجام خواهد گرفت. برای مشاهده نحوه ثبت نام و فهرست نهادهای ترویجی به سایت باشگاه نانو مراجعه کنید.

14