توصیه ای به شرکت کنندگان در پنجمین المپیاد نانو

1011 بازدید

با توجه به گذشت زمان و برگزاری المپیاد در چند روز آینده وهمچنین به درخواست برخی دانش آموزان در مورد آگاهی از مسائل مهم تر که احتمال طراحی سوال در آن ها بیشتر است. باید گفت نظام طراحی سوال بیشتر  به گونه ای است که مطالب کتاب های درسی اصلی ترین کلید برای پاسخگویی به سوالات باشد! بنابراین نمی توان گفت که کدام قسمت مطالب سهم بیشتری به خود اختصاص می دهند،اما نکته ای که عموما مطرح است تعداد سوالات سخت ،متوسط و آسان است که از سومین دوره المپیاد تا به حال سعی شده است به یک سهم باشد تا پیشرفت دانش آموزان کل کشور قابل ارزیابی باشد.ضمنا نگارنده لازم می داند که توصیه نماید که بر روی رفع اشکال مطالبی که در المپیاد های آزمایشی پاسخ نداده اید ، تمرکز کنید! هم چنین مطالبی که کاملا از لحاظ مفهومی با آن ها مشکل دارید را کنار بگذارید و یا از شخص متخصص بپرسید و وقت خود را صرف اجتهاد شخصی نکنید! برای همه ی شما آرزوی موفقیت می کنم!

شایان شهسواری

مدرس المپیاد علوم وفناوری نانو

3
  
دسته هااخبار المپیاد, المپیاد نانو برچسب ها: