تجزيه

2757 بازدید

سلام دوستان، سعي ما اين است كه نكات و ايده ها و سوالات مهم المپياد رو تا اون جا كه بتونيم به شما ارائه بديم. در تجزيه عبارات چند جمله اي كه درجه 3 به بالا هستند اين روش بسيار كاربردي است: مثلا فرض كنيد يك چند جمله اي درجه 4 داريم. و مي خواهيم تجزيه كنيم دو روش داريم: الف: حاصل ضرب دو چند جمله اي درجه 2

ب: حاصل ضرب يك چند جمله اي درجه 1 و يك چند جمله اي درجه 3 در هر دوحالت 6 مجهول داريم (ضرايب) و 5 معادله داريم (برابر قرار دادن با ضرايب چند جمله اي اوليه) نكته مهم اين است كه بايستي اين چند جمله اي تجزيه شود. معادلات را بنويسيد و سعي كنيد جوابي از آن پيدا كنيد. اين مورد بعدا بيشتر توضيح داده خواهد شد.

 

4