نحوه تجدید نظر در نتایج مرحله دوم المپیادهای علمی

3826 بازدید

نحوه رسیدگی به اعتراضات، هرساله پس از اعلام نتایج از طریق سایت معاونت دانش پژوهان جوان اعلام می گردد. اما آنچه روشن است باشگاه دانش پژوهان همه ساله از دانش آموزان و اولياي گرامي آنها تقاضا کرده است از مراجعه حضوري جهت پيگيري اعتراضات خودداري کنند.

تجدید نظر در سالهای گذشته یا به صورت فکس و یا به صورت برخط (online) بوده است. المپیادوس، به همه داوطلبانی که در مرحله دوم المپیادهای علمی پذیرفته نمی شوند، اکیداً توصیه می کند از فرصت تجدید نظرها استفاده نمایند. سالهای زیادی بوده است که تجدید نظر دانش پژوهان، سرنوشت دوره تابستانه المپیاد آن سال را به کلی تغییر داده است؛ برای مثال چند سال پیش، دوره المپیاد ریاضی با حدود 50 نفر برگزار گردید.

6