تاریخ برگزاری مرحله دوم المپیادهای سال 91-90

4561 بازدید

باشگاه دانش پژوهان جوان در اطلاعیه ای زمان دقیق برگزاری المپیاد علمی ایران در مرحله دوم امسال (سال نود و یک) را اعلام کرد. بر این اساس:

المپیاد ریاضی
نوبت اول : دوشنبه (91/2/11) ساعت 8:30
نوبت دوم: سه شنبه (91/2/12) ساعت 8:30

المپیاد کامپیوتر
نوبت اول: دوشنبه (91/2/11) ساعت 14
نوبت دوم : سه شنبه (91/2/12) ساعت 14

المپیاد ادبی
چهارشنبه (91/2/13) ساعت 8:30

المپیاد زیست
چهارشنبه (91/2/13) ساعت 14

المپیاد نجوم
چهارشنبه (91/2/13) ساعت 14

المپیاد شیمی
پنجشنبه (91/2/14) ساعت 8:30

المپیاد فیزیک
پنجشنبه (91/2/14) ساعت 14

المپیادوس ضمن آرزوی موفقیت برای دانش پژوهان ایرانی امیدوار است پذیرفته شدگان از بین کسانی باشند که شایسته ترین افراد در رشتۀ علمی موردنظر هستند.

11