تاریخچه المپیاد جهانی فیزیک

۱۳ تیر ۱۳۹۱|11096 بازدید

یکی از وبلاگ های المپیاد فیزیک، تاریخچه ای را درباره چگونگی برگزاری المپیاد فیزیک و گزینش منتخبین آن آورده است.

برای دانلود این تاریخچه که به زبان فارسی است، می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود تاریخچه المپیاد جهانی فیزیک× 6 = 12