بیش از ۱۰۰ تست المپیاد شیمی (در سطح مرحله اول)

۱۳ تیر ۱۳۹۱|6500 بازدید

در این قسمت، بیش از صد تست به عنوان نمونه سوال المپیاد شیمی ایران، در سطح مرحله اول کشوری المپیاد شیمی و به همت دبیرخانه کشوری شیمی گردآوری شده است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید.

 

دانلود سوالات المپیاد کشوری شیمی

خطر لوث شدن: پاسخ هر یک از سوالات، در خود سوال مشخص شده است.


جزوه جامع المپیاد شیمی

المپیاد تعیین سطح شیمی5 × = 30