بحران «تهران سالاری» در المپیاد

8020 بازدید

آمار و ارقام نشان می دهد سهم بسیار زیادی از مدال های خوشرنگ المپیاد، هرساله به دانش آموزان تهرانی تعلق می گیرد.

برای مثال در دوره گذشته المپیاد کشوری(سال 1391-1390) تمام مدال های طلای رشته نجوم و 75% طلاهای رشته شیمی از تهران بوده اند. به خصوص در دوره های اخیر، چنین درصد عجیبی کم و بیش در رشته های دیگر نیز مشاهده می شود.

همچنین آنچه موضوع را اهمیت بیشتری می بخشد این است که تقریباً تمام این مدال ها به مدارس برتر شهر تهران (نظیر انرژی اتمی، علامه حلی، فرزانگان، علامه طباطبایی و…) تعلق می گیرد و نه مدارس معمولی.

این مساله -که علی الخصوص در سالهای اخیر شدت بیشتری گرفته- باعث شده انگیزه بسیاری از دانش پژوهان تلاشگر شهرهای دیگر بسیار کمرنگ تر شود.

به نظر شما چرا این گونه است؟ برای خروج از این بحران چه می شود کرد؟ آیا اساساً این یک «بحران» است؟!

دسته هاعمومی برچسب ها: