اهدای سکه طلا به مدال آوران المپیادی

2242 بازدید

اخیراً از سوی نهاد ریاست جمهوری ایران، به دارندگان مدال های المپیاد کشوری و جهانی سکه های بهار آزادی اهدا شده است.

این جوایز که به کلیۀ دانش پژوهان مدال آور پنج سال اخیر تعلق گرفته است، برای دانش پژوهانی که در المپیاد جهانی مدال های طلا، نقره و برنز را کسب کرده باشند، به ترتیب 5، 4 و 3 سکه تمام بهار آزادی اهدا شد.

همچنین این جایزه برای دانش پژوهان مدال طلای کشوری، یک سکه بهار آزادی بوده است.

3