المپیاد شیمی بسیج سوم دبیرستان 88

15735 بازدید

شصت سوال المپیاد آزمایشی بسیج در رشتۀ شیمی مربوط به سال تحصیلی 89-88 در مقطع سوم دبیرستان آورده شده است که تهیه و مطالعۀ این نمونه سوالات را به تمام دانش پژوهان رشته شیمی توصیه می کنیم.

برای دانلود این سوالات و پاسخنامه المپیاد شیمی می توانید از لینک زیر اقدام کنید:

دانلود سوالات المپیاد بسیج شیمی

دانلود پاسخنامه

5