المپیاد شیمی بسیج سوم دبیرستان ۸۸

۵ مرداد ۱۳۹۱|16759 بازدید

شصت سوال المپیاد آزمایشی بسیج در رشتۀ شیمی مربوط به سال تحصیلی ۸۹-۸۸ در مقطع سوم دبیرستان آورده شده است که تهیه و مطالعۀ این نمونه سوالات را به تمام دانش پژوهان رشته شیمی توصیه می کنیم.

برای دانلود این سوالات و پاسخنامه المپیاد شیمی می توانید از لینک زیر اقدام کنید:

دانلود سوالات المپیاد بسیج شیمی

دانلود پاسخنامه


جزوه جامع المپیاد شیمی

المپیاد تعیین سطح شیمی− 2 = 5