المپیاد زیست شناسی چیست؟

6019 بازدید

این مقاله به معرفی اجمالی المپیاد زیست شناسی می پردازد.

المپياد زيست شناسی ج. ا. ايران در تابستان 1377 هنگام برگزاری نهمين المپياد جهانی زيست شناسی در کيل – آلمان شکل گرفت. در اين دوره از المپيادهای جهانی بود که درخواست مشارکت ج.ا. ايران در اين رقابت جهانی به تصويب رسيد.

نخستين دانش آموزان ايرانی در تابستان 1378 در دهمين المپياد جهانی زيست شناسی، در اوپسالای سوئد شرکت کردند و از آن پس همه ساله المپياد جهانی زيست شناسی ميزبان تيم های ملی المپياد زيست شناسی ج. ا. ايران بوده است. دستاورد شرکت دانش آموزان ايرانی در اين المپياد تا کنون[تابستان 1382] يک مدال طلا، هشت مدال نقره و 7 مدال برنز جهانی بوده است.

 

المپياد زيست شناسی ج. ا. ايران همانند المپيادهای فيزيک، شيمی، رياضی، کامپيوتر و ادبی توسط باشگاه دانش پژوهان جوان وابسته به وزارت آموزش و پرورش اداره می شود.

شرايط شرکت کنندگان

دانش آموزانی می توانند در المپياد زيست شناسی ج. ا. ايران شرکت کنند که:

1. در سالی که در آزمون شرکت می کنند، در سال سوم رشته علوم تجربی درحال تحصيل باشند

2. در دروس زيست شناسی حداقل نمره 16 داشته باشند.

زمان ومکان آزمون

زمان و مکان آزمون، همراه با شرايط شرکت کنندگان، درپاييز هر سال از سوی وزارت آموزش و پروش به کليه دبيرستان های کشور ارسال می شود و در معرض ديد کليه دانش آموزان مقطع متوسطه قرار می گيرد.

منابع آزمون

انتظار می رود دانش آموزان برای قرار گرفتن در رتبه های بالای اين رقابت:

1.علاوه بر زيست شناسی متوسطه وييش دانشگاهی جهت پاسخ دادن به مسايل زيستی به اندازه کافی به مفاهيم رياضی، فيزيک و شيمی متوسطه و پيش دانشگاهی نيز مسلط باشند.

2. شخصيت علمی و توانايي علم ورزی مناسب داشته باشند، يعنی روش علمی را بشناسند و بتوانند آن را به طور شايسته به کار گيرند.

3. به مفاهيم پايه ای زيست شناسی به اندازه کافی مسلط باشند. برای آمادگی در اين زمينه می توانند از منابع عمومی زيست شناسی مانند اين منابع استفاده کنند:

BIOLOGY, Campbell, Niel et alLIFE, Purves, William et al
BIOLOGY, Mader, Silvia

8