المپیاد ریاضی بین المللی اول و دوم دبیرستان

12415 بازدید

انجمن ریاضیدانان جوان در اسفندماه سال 86، آزمونی را تحت عنوان المپیاد ریاضی بین المللی به زبان فارسی برگزار کرده است.

جهت دانلود این نمونه سوالات المپیاد ریاضی برای دانش پژوهان سال های اول و دوم دبیرستان می توانید از لینک زیر بهره بگیرید:

دانلود نمونه سوالات المپیاد دانش آموزی  ریاضی اول و دوم دبیرستان

13