المپیاد آزمایشی کامپیوتر(سمپاد مشهد)

۱۳ تیر ۱۳۹۱|8657 بازدید

دپارتمان کامپیوتر سمپاد مشهد، یک آزمون آزمایشی کوتاه پاسخ را ارائه کرده است که با حفظ محتوا، تقدیم شما المپیادی های عزیز درس کامپیوتر می گردد.

برای دانلود این سوالات المپیاد کامپیوتر، لطفاً روی لینک زیر کلیک کنید:

سوالات المپیاد آزمایشی کامپیوتر1 + 5 =