المپیاد آزمایشی نجوم (شماره یک)

۱۳ تیر ۱۳۹۱|4446 بازدید

پایگاه تیم سال ۲۰۰۹ المپیاد نجوم، اقدام به انتشار یک دوره المپیادهای آزمایشی نجوم کرده است.

برای دانلود سری اول این سوالات المپیاد نجوم ، در قالب یک المپیاد آزمایشی نجوم روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود سوالات المپیاد آزمایشی نجوم9 − 2 =