المپیاد آزمایشی نجوم (شماره یک)

3302 بازدید

پایگاه تیم سال 2009 المپیاد نجوم، اقدام به انتشار یک دوره المپیادهای آزمایشی نجوم کرده است.

برای دانلود سری اول این سوالات المپیاد نجوم ، در قالب یک المپیاد آزمایشی نجوم روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود سوالات المپیاد آزمایشی نجوم

6