المپیاد آزمایشی نجوم (شماره دو)

4158 بازدید

دومین دوره المپیاد آزمایشی نجوم (از سری آزمون های پایگاه تیم سال 2009 المپیاد نجوم) ، عنوان مطلبی است که در این قسمت برای شما در نظر گرفته ایم.

دانش پژوهان جوان ایران، می توانند برای موفقیت و آمادگی المپیاد نجوم ایران، این فایل را با کلیک بر روی لینک زیر دریافت کنند:

دانلود سوالات المپیاد آزمایشی نجوم

5