المپیاد آزمایشی شیمی با شرکت شهرهای مختلف

2968 بازدید

وب سایت المپیاد شیمی آیروک، درحال برگزاری اولین مرحله از المپیادهای مجازی خود در رشته المپیاد شیمی می باشد.

سوالات این آزمون (که در شهرستان های بابل، قایمشهر، مشهد و تهران بصورت حضوری برگزار می شود) را ایمان حسین نژاد، محدثه محمدی، فاطمه شکوهی نیا و محمد امین سرخی به رشته تحریر درآورده اند.

برای شرکت در این آزمون روی لینک زیر کلیک کنید:

شرکت در المپیاد آزمایشی شیمی آیروک

8