المپیاد آزمایشی زیست شناسی (شماره دو)

6801 بازدید

در ادامه سوالات آزمون ورودی زیست شناسی شهرستان گنبد کاووس، آزمون ورودی سال دوم دبیرستان المپیاد زیست، در قالب یک المپیاد آزمایشی زیست شناسی آمده است.

برای دانلود می توانید روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود سوالات المپیاد آزمایشی زیست شناسی

4