المپیاد آزمایشی ریاضی (شماره پنج)

6975 بازدید

این المپیاد آزمایشی که سی تست پنج گزینه ای دارد، کاریست از مدیریت وبلاگ imo09 ؛

در صورت تمایل برای دریافت این آزمون وزین المپیاد ریاضی،می توانید روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

دانلود المپیاد آزمایشی  ریاضی 

5