المپیاد آزمایشی ریاضی(بین همگامی ها)

3107 بازدید

آقایان خدابنده لو و پروردی، آزمونی را برای المپیاد ریاضی ایران طراحی کرده اند، تحت عنوان المپیاد آزمایشی بین همگامی ها.

برای دانلود سوالات این المپیاد آزمایشی روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

دانلود المپیاد آزمایشی ریاضی

2
  
دسته هاالمپیاد ریاضی برچسب ها: