آموزش نظریه VSEPR برای المپیاد شیمی

5849 بازدید

نظریه دافعه جفت الکترون های والانس (VSEPR) که از مطالب مهم در مرحله اول و دوم المپیاد شیمی ایران است، تا حد خوبی در این فایل آموزش داده شده است.

گردآوری این مجموعه توسط آقای جعفر زاده انجام گرفته است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود جزوه کوچک آموزش VSEPR

4