آموزش بیان ژن برای المپیاد زیست

۱۳ تیر ۱۳۹۱|16802 بازدید

یکی از وبلاگ های المپیاد زیست، آموزشی مختصر، ولی مفید را برای مبحث بیان ژن در المپیاد زیست شناسی تهیه کرده است.

برای دانلود این آموزۀ مختصر، می توانید لینک زیر را کلیک کنید:

دانلود آموزش بیان ژن9 × = 54