کتاب آشنایی با کیهان شناسی نوین برای المپیاد نجوم

1690 بازدید

کتاب An Introduction To Modern Cosmology از منابع المپیاد نجوم، توسط آقای شاه علی(مترجم باتجربه منابع نجوم و کیهان شناختی) اخیراً ترجمه شده و برای فروش آماده شده است.

برای مشاهده فهرست مباحث این کتاب نفیس و نیز آگاهی از نحوه تهیه آن می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید:

مشاهده فهرست مباحث کتاب کیهان شناسی نوین

مشاهده نحوه تهیه کتاب

5