آزمون آزمایشی المپیاد شیمی(زمانی نسب)

2428 بازدید

دانش آموزان عزیز این آزمون تعیین سطح المپیاد شیمی توسط حسین زمانی نسب طراحی شده و به دو بخش سوالات تشریحی و سوالات تستی تقسیم شده.بخش سوالات تشریحی شامل شش سوال و بخش سوالات تستی هم شامل شش سوال میباشد.


برای دانلود این آزمون آزمایشی لینک زیر را کلیک کنید.


دانلود آزمون آزمایشی

3