آزمون المپیاد کامپیوتر باشگاه دانش پژوهان

۲۰ تیر ۱۳۹۲|2855 بازدید

این قسمت از المپیادوس را به آزمونی در المپیاد کامپیوتر اختصاص داده ایم.این آزمون توسط باشگاه دانش پژوهان برگزار شده و مدت آزمون ۴:۵ ساعت میباشد.


برای دانلود این آزمون لینک زیر را کلیک کنید.


دانلود آزمون المپیاد کشوری کامپیوتر2 + = 10