آزمون اختر فیزیک

862 بازدید

المپیادوس این بخش را به آزمونی آزمایشی در المپیاد نجوم اختصاص داده است.مدت آزمون چهار ساعت میباشد.


جهت دانلود آزمون آزمایشی المپیاد نجوم لینک زیر در دسترس است.


دانلود آزمون آزمایشی

3