آدرس جدید معاونت دانش پژوهان جوان

۵ مرداد ۱۳۹۱|6160 بازدید

پس از سالهای متمادی، بالاخره نشانی باشگاه دانش پژوهان جوان از میدان سردار جنگل در محلۀ پونک تهران، به بلوار آفریقا(جردن) تغییر کرد.

لازم به ذکر است تمامی خوابگاه ها و کلاس های درس و همچنین دفاتر آموزشی معاونت، در آدرس جدید مستقر شده اند:

بلوار آفریقا، خیابان نیلوفر، پلاک ۸ – ساختمان شهید بهشتی7 − 2 =